Kosten

Als praktijkhouder ben ik een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog en psychotherapeut. Dit betekent dat u voor vergoeding in aanmerking komt indien u een passende verwijsbrief heeft voor verzekerde psychologische zorg van de (huis)arts of collega psychotherapeut of psycholoog. Deze psychologische zorg zit namelijk in de vergoede Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg ( SGGZ). Het is wel raadzaam rekening te houden met uw eigen bijdrage en risico.

Contracten zorgverzekeraars
Praktijk Psynergiek Oosterbeek heeft voor 2022 geen contracten afgesloten met ziektenkostenverzekeraars. Dit houdt in dat ik de kosten van behandeling bij u in rekening breng. Afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar wordt een psychologische behandeling binnen de basis of specialistische GGZ na aftrek van het wettelijk eigen risico bij mij geheel of gedeeltelijk vergoed. Heeft u een zuivere restitutiepolis, dan heeft u “vrije artsenkeuze”, dient u zelf de factuur van de behandeling in bij uw ziektenkostenverzekeraar en worden ook de kosten van behandeling (exclusief eigen bijdrage) in de regel voor 100% vergoed. Bij de overige natura-polissen, wordt rond de 55-70% vergoed en dient u de rest zelf te betalen.. Het is verstandig om voorafgaand aan een eerste behandelgesprek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren op welke manier en tegen welk percentage een behandeling vergoed wordt. Vraag bij uw verzekeraar naar het precieze percentage voor ‘ongecontracteerde verzekerde zorg in de basis of specialistische GGZ’. De behandeling wordt niet per gesprek gefactureerd, maar per behandeling.

Meer informatie over de beweegredenen om zonder contracten met zorgverzekeraars te willen werken, en over de gevolgen voor u als client, kunt u vinden op contractvrijepsycholoog.

Specialistische GGZ
Psychotherapie in het kader van de Specialistische GGZ is een langer durende (12-50 sessies) en intensieve behandeling, gericht op klachtvermindering maar ook op diepgaandere veranderingen in het persoonlijk functioneren. De Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De vergoeding loopt via de zogenaamde DiagnoseBehandelingCombinatie, een DBC. Een DBC is een jaar geldig, maar kan daarna verlengd worden. De kosten worden bepaald door een aantal factoren, waaronder de duur van de behandeling en de diagnose waarvoor behandeld is. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een overzicht met alle mogelijke DBC’s en de daarbij behorende maximale kosten, of tarieven, zoals de NZa deze noemt.  Houdt u er rekening mee dat de zorgverzekeraar bij verzekerden vanaf 18 jaar het wettelijk verplichte eigen risico per jaar in rekening brengt.

Basis GGZ
Bij de Basis GGZ gaat het om kortdurende klachtgerichte behandelingen (5-12 sessies) gericht op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren. De keuze van product binnen de basis GGZ is afhankelijk van de zorgzwaarte van uw klacht. Op basis van vijf objectieve criteria (DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten) wordt bekeken welk product het beste past bij uw vraag. Het aantal sessies per behandeling staat daarmee niet vast. Het belangrijkste verschil tussen de producten is de duur van de behandeling. Zo staat voor het product ‘kort’ ca. 300 minuten, voor ‘middel’ ca. 500 minuten en voor ‘intensief’  ca. 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. Klik hier voor de actuele tarieven.

Niet verzekerde zorg/relatieproblemen
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Partnerrelatietherapie bijvoorbeeld wordt niet vergoed. Behandelingen die niet vergoed worden moet ik via een zogenoemd overig product (ozp) in rekening brengen. De NZA (zie hierboven de link of onder aan de pagina overzicht tarieven) heeft ook voor deze behandelingen een vastgesteld tarief. Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

No show
Afspraken die niet worden nagekomen en die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Ik hanteer bij “no show” het normale NZA tarief.

De tarieven kunnen per kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld.