Spoed

Bij spoedgevallen buiten mijn werktijden kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.

Heb je nu hulp nodig; 113-online

Bezoek en postadres

Paul Krugerstraat 48
6861 CV Oosterbeek

(500 meter van het Gezondheidscentrum De Dennenkamp)

e-mail: loading...

Telefoon: 06-292 49 676 (werkdagen: maandag,  dinsdagochtend, woensdag en donderdag).

Telefonisch spreekuur op maandag van 13.00-14.00 uur.
In principe wordt de voicemail (maandag, woensdag en donderdag)  gecheckt.

U kunt ook een voicemailbericht inspreken, denkt u er dan aan om uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/annemarie-gerritsen-5b003475/

Registraties:

BIG GZ-psycholoog (39062467225)
BIG Psychotherapeut (59062467216)
AGB-code zorgverlener: 94008108
Cognitief gedragstherapeut (VGCT)
Lichaamgericht therapeut (Pesso Boyden System Psychomotor).
Lid Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP)
Lid Vereniging Pesso-psychotherapie
Lid Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

Praktijk:

Kvk nr. 61441007
AGB-code Praktijk Psynergiek Oosterbeek: 9406115
IBAN nr. NL20ASNB0781135885