Pesso-psychotherapie is een individuele therapie die ook in een groep kan plaatsvinden, in een veilige therapeutische omgeving. Pesso-psychotherapie besteedt zowel aandacht aan datgene wat je onder woorden brengt (verbaal), maar ook aan lichamelijke ervaringen (non-verbaal). De therapie is ervaringsgericht, dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat het gedrag van mensen wordt bepaald door ervaringen die iemand meemaakt of meegemaakt heeft. Problemen ontstaan door negatieve of pijnlijke ervaringen. Nieuwe positieve ervaringen, bijvoorbeeld opgedaan in de therapie, kunnen een basis vormen voor groei en ontwikkeling van iemands persoonlijkheid.

Pesso-psychotherapie kent vier vormen:

  • de oefengroep: een kortdurende ervaringsgerichte groep. De oefengroep kan helpen zicht te krijgen op bepaalde moeilijkheden of reacties die men ervaart en die men van zichzelf niet kan begrijpen. Deelname aan een oefengroep voorafgaand aan de structuregroep wordt sterk aanbevolen. Voor meer informatie klik hier. 
  • de structuregroep:  een half open doorlopende lichaamsgerichte psychotherapiegroep (met elk half jaar tussenevaluatie met uit en instroom nieuwe deelnemers). Een vorm van individuele psychotherapie in de groep. Iedere cliënt krijgt om de beurt vaste individuele werktijd. De overige groepsleden zijn dan beschikbaar om op verzoek van de cliënt en de therapeut belangrijke personen uit het heden of verleden van de cliënt te vertegenwoordigen. Voor meer informatie klik hier. 
  • de mengvorm: een half open doorlopende ervarings en lichaamsgerichte psychotherapiegroep (met elk half jaar tussenevaluatie met uit en instroom nieuwe deelnemers) waar oefeningen en structures worden afgewisseld.  
  • individuele Pesso-psychotherapie: met behulp van objecten in plaats van groepsleden zijn dan beschikbaar om belangrijke personen uit het verleden of heden van de cliënt te vertegenwoordigen

Pesso-psychotherapie is bottum-up ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar Pesso-Boyden. In hun werk met dansers ontdekten zij, hoe stagnaties in de beweging vaak verbonden waren met vroege tekorten en hoe passende interactie noodzakelijk was om emotionele bewegingen bevredigend te laten verlopen. Zo ontstond een therapie waarin de heling plaatsvindt door middel van het creëren van nieuwe symbolische virtuele herinneringen op het belevingsniveau van het kind van toen. De theoretische onderbouwing volgde hun ervaring, waardoor de Pesso’s een heel eigen zienswijze en theorie geformuleerd hebben, die nog steeds in ontwikkeling is.
De methode werd in 1972 in Nederland geïntroduceerd. Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en psychomotorisch- en andere vaktherapeuten hebben zich sindsdien in deze werkwijze gespecialiseerd. De ontwikkelingen in de neurowetenschappen lopen in belangrijke mate parallel met de ontwikkeling van de Pesso-psychoherapie.

In Pesso-psychotherapie wordt de cliënt geholpen gevoelens en daarmee gepaard gaande onvervulde basisbehoeften te voelen en te verwerken met behulp van een reeks ervaringsgerichte technieken, die een beroep doen op het samenspel van hoofd, hart en handen (zintuigen en lichaamsbesef). Door de lijfelijke invalshoek komt Pesso-psychotherapie op een dieper niveau (bij wezenlijke conflicten, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld) en worden nieuwe helende herinneringen en ervaringen eigen gemaakt. Zo ontstaat – soms voor de eerste keer – contact met ons ware, oorspronkelijke zelf.

Pesso-psychotherapie is geschikt voor mensen die gemotiveerd zijn om hun eigen problematiek te onderzoeken. Meer specifiek is Pesso-psychotherapie voor wie zich herkent in het volgende:

  • geremd worden in het dagelijks leven door onverwerkte gebeurtenissen van vroeger
  • alleen praten over problemen helpt onvoldoende
  • last hebben van lichamelijke klachten die geen duidelijke medische oorzaak hebben (o.a. burn-out problematiek of lichamelijk onverklaarbare klachten (SOLK).

 

Overige informatie

Tijdstip

Voor de komende maanden is er een mengvorm van oefeningen en structuregroep gepland. De groep vindt 1 keer in de maand plaats op donderdagen of vrijdagen van 09.30-17.00..

Therapeuten:  

Annemarie Gerritsen, psychotherapeut en Pesso- therapeut (Praktijk Psynergiek Oosterbeek),
tel: 06-29249676,
e-mail: ag@psynergiek-oosterbeek.nl (regiebehandelaar en contactpersoon).

Margré Welvaarts, psycho-motore therapeut en Pesso-therapeut, medebehandelaar. 

Kosten:

Voor cliënten die individueel bij Annemarie in behandeling zijn of waarbij Annemarie de regiebehandelaar is, kunnen de kosten meegenomen worden in de lopende behandeling indien geïndiceerd (ZPM).

Locatie:

Paul Krugerstraat 48, 6861 CV Oosterbeek.

Klik hier voor aanbevolen literatuur