Cliëntfolder lichaamsgeoriënteerde Pesso-psychotherapie.

Deze vorm van therapie is gebaseerd op de werkwijze van Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP). En laat emotioneel beleven, interactie met anderen en cognitief inzicht samengaan.

Met behulp van een reeks ervaringsgerichte technieken, die een beroep doen op het samenspel van hoofd, hart en handen (zintuigen en lichaamsbesef), wordt in een veilige therapeutische omgeving zowel aandacht besteedt aan datgene wat je onder woorden brengt (verbaal) als aan wat je aan lichamelijke ervaringen (non-verbaal) ervaart. Je wordt uitgenodigd contact te maken met gevoelens en daarmee gepaard gaande onvervulde basisbehoeften (plek, steun, voeding, bescherming en begrenzing). Door de lijfelijke invalshoek komt Pesso-psychotherapie op een dieper niveau.

Er worden wezenlijke conflicten en afweerstrategieën verhelderd en onvervulde basisbehoeften door rolfiguren symbolisch vervuld.  Je maakt nieuwe helende herinneringen en ervaringen eigen. Deze  kunnen een basis vormen voor groei en ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Zo ontstaat – soms voor de eerste keer – contact met je ware, oorspronkelijke zelf.

 

Voor wie?

Deze vorm van psychotherapie is geschikt voor mensen die gemotiveerd zijn om hun eigen problematiek te onderzoeken en zich herkennen in het volgende:

  • je geremd wordt in het dagelijks leven door onverwerkte gebeurtenissen van vroeger
  • alleen praten over problemen onvoldoende helpt
  • je last hebben van lichamelijke klachten die geen duidelijke medische oorzaak hebben (o.a. burn-out problematiek of Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK)).

Vormen van Pesso-psychotherapie:

  • de Pesso-oefeningengroep (3 halve dagen) is een kortdurende Pesso-groep, die gemiddeld twee keer per jaar in januari en juni start. De oefeningengroep kan je helpen zicht te krijgen op bepaalde moeilijkheden of reacties die je ervaart en die je van jezelf niet kan begrijpen. Deelname aan een oefeningengroep voorafgaand aan de structuregroep wordt sterk aanbevolen. Voor meer informatie klik hier.
  • de Pesso-structuregroep (5 hele dagen) is een half open doorlopende Pesso-psychotherapiegroep, die ongeveer 1 keer in de maand een hele dag plaatsvindt met uitzondering van de schoolvakanties. Je krijgt om de beurt vaste individuele werktijd. De overige groepsleden zijn dan beschikbaar als rolfiguur om op verzoek van de cliënt en de therapeut belangrijke personen uit het heden of verleden van de cliënt te vertegenwoordigen. Elk half jaar (in juli en januari) is er een evaluatie van jouw therapieproces met uit en instroom van nieuwe deelnemers. Voor meer informatie klik hier.
  • de ideale oudergroep plus (3 hele dagen) is een Pesso-groep, die werkt met de uitgebreide ideale ouderoefening, die een of twee keer per jaar start. Cliënten uit de oefeningengroep kunnen instromen als er nog geen plek is in de doorlopende structuregroep. En cliënten uit de doorlopende groep kunnen uitstromen en de opgedane ervaringen in de structure-groep bestendigen en verankeren in het hier en nu. Voor meer informatie klik hier.
  • individuele Pesso-psychotherapie (sessies): De individuele variant; objecten zijn dan beschikbaar om belangrijke personen uit het verleden of heden van de cliënt te vertegenwoordigen.

Bron; Vereniging voor Pesso- psychotherapie; klik hier voor meer informatie en hier voor literatuur..

Overige informatie

Tijdstip

Voor de komende maanden is er een doorlopende structuregropep gepland op 5 vrijdagen van 10.00-17.00. De ideale oudergroep plus vindt plaats op 3 donderdagen van 10.00-14.30.

Therapeuten:

Margré Welvaarts, lichaamsgeoriënteerd (Pesso), psycho-motorisch en schema-therapeut i.o., medebehandelaar. Klik hier voor meer informatie.

Gisela van Gerven, lichaamsgeorienteerd (Pesso) en psycho-motorisch therapeut, medebehandelaar. Klik hier voor de therapeutenpagina op de website van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie.

Annemarie Gerritsen, lichaamsgeoriënteerd (Pesso)- en ervaringsgericht (ACT) psychotherapeut, regiebehandelaar en praktijkhouder van Praktijk Psynergiek Oosterbeek, Klik hier voor de therapeutenpagina op de website van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie.

Mobiel: 06-29249676,
e-mail: ag@psynergiek-oosterbeek.nl (contactpersoon).

Kosten:

Voor cliënten die individueel bij Annemarie in behandeling zijn of waarbij Annemarie de regiebehandelaar is, kunnen de kosten meegenomen worden in de lopende behandeling indien geïndiceerd (Zorg Prestatie Model).

Locatie:

Paul Krugerstraat 48, 6861 CV Oosterbeek.