Praktijk Psynergiek Oosterbeek voor psychologie en psychotherapie

Kosten

Annemarie Gerritsen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut. Dit betekent dat u altijd voor vergoeding in aanmerking komt indien u een passende verwijsbrief heeft van de huisarts. Deze psychologische zorg zit namelijk in de vergoede Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg ( SGGZ). Het is wel raadzaam rekening te houden met uw eigen risico.

Contracten zorgverzekeraars
Praktijk Psynergiek Oosterbeek heeft voor 2019 met enkele grote verzekeraars een contract: FBTO, Achmea, Zilveren Kruis, VRZ zorginkoop en De Friesland voor zowel Basis als Specialistische GGZ. Alleen heb ik vanwege de onmogelijke eisen met VGZ, Menzis, CZ, Ohra, Caresq en Delta Loyd geen contract afgesloten.

Heeft u een zuivere restitutiepolis, dan heeft u “vrije artsenkeuze” en dient u zelf de factuur van de behandeling in bij uw ziektenkostenverzekeraar en worden ook de kosten van behandeling bij o.a. VGZ, Menzis en CZ, Ohra en Delta Loyd vergoed.

Om vergoeding va uw ziektenkostenverzekering mogelijk te maken is een verwijsbrief van een (huis)arts noodzakelijk. Ik werk zowel voor de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog en psychotherapeut.

Dit betekent dat u in de meeste gevallen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Het is wel raadzaam rekening te houden met uw eigen risico en dat niet iedere diagnose vergoed wordt.

Kijk voor meer informatie welke vergoeding voor u van toepassing is.

De redenen waarom ik maar met een paar ziektekostenverzekeraars een contract heb afgesloten zijn:

  1. Professioneel handelen
    De zorgverzekeraars willen in toenemende mate inkijk in de therapiekamer waarmee de privacy van de cliënt wordt bedreigd en proberen in toenemende mate invloed uit te oefenen op wat er in de therapiekamer gebeurt. Zo schrijven zij voor welke therapieën wel of niet ‘mogen’, een beleid dat vooral door financiële motieven lijkt te worden bepaald. In elk geval blijkt uit deze beperkingen soms een gebrek aan kennis en wordt vooral gekeken naar “evidence based” behandelingen. Met het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  wordt een ander perspectief geschetst, een perspectief dat de context als vertrekpunt kiest. De Raad hoopt op een vruchtbare discussie over de kracht van verschillende genres van goede zorg en de noodzaak om daar verschillende soorten van kennisbronnen aan te verbinden. Voor meer info: Link naar download “zonder context geen bewijs”
  2. Administratie
    De zorgverleners hebben steeds meer te maken met administratieve voorwaarden die door de zorgverzekeraar worden opgelegd, zoals het beheren van hun budgettaire stromen. Door geen contracten af te sluiten met ziektekostenverzekeraars met kleine omzetplafonds, heb ik meer tijd en ruimte over om daadwerkelijk behandelingen aan cliënten te bieden.

Zelfbetaler/Niet-verzekerde zorg

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door mij als behandelaar via een zogenoemd overig product (ovp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het ovp-tarief van maximaal € 101,03 geldt voor een aaneengesloten behandelsessie. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd.
U moet de factuur zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.
Er bestaat geen ovp voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ovp in rekening brengen.

Kortom: het maximumbedrag van € 101,03 geldt voor niet-verzekerde zorg, per cliënt, per aaneengesloten consult van 60 minuten inclusief indirecte tijd, waarover de behandelaar voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken moet maken met u als zelfbetalende client.

Tijdig afzeggen

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dient u zich minstens 24 uur van te voren telefonisch of per mail af te melden. Anders wordt voor de eerste keer 50 euro en daarna het gehele consultatief in rekening gebracht ongeacht de reden van afmelding in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet op uw ziektekostenverzekeraar verhalen.

De tarieven kunnen per kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld.