Praktijk Psynergiek Oosterbeek voor psychologie en psychotherapie

Kosten

Annemarie Gerritsen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut. Dit betekent dat u altijd voor vergoeding in aanmerking komt indien u een passende verwijsbrief heeft van de huisarts. Deze psychologische zorg zit namelijk in de vergoede Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg ( SGGZ). Het is wel raadzaam rekening te houden met uw eigen risico.
Praktijk Psynergiek Oosterbeek heeft voor 2018 met enkele grote verzekeraars een contract: FBTO, Achmea, Zilveren Kruis, VRZ zorginkoop en De Friesland voor zowel Basis als Specialistische GGZ. Alleen heb ik vanwege de onmogelijke eisen met VGZ, Menzis, CZ, Ohra en Delta Loyd geen contract afgesloten. Heeft u een zuivere restitutiepolis, dan heeft u “vrije artsenkeuze” en dient u zelf de factuur van de behandeling in bij uw ziektenkostenverzekeraar en worden ook de kosten van behandeling bij VGZ, Menzis en CZ, Ohra en Delta Loyd vergoed.

Zeker voor wat betreft wat aanvullende verzekeringen nog (extra) vergoeden is het is raadzaam bij uw zorgverzekeraar informatie in te winnen over welke vergoeding voor u van toepassing is.
( kijk voor meer informatie en uitleg bij vergoedingsregeling).

Om vergoeding va uw ziektenkostenverzekering mogelijk te maken is een verwijsbrief van een (huis)arts noodzakelijk. Ik werk zowel voor de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog en psychotherapeut.

Dit betekent dat u in de meeste gevallen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Het is wel raadzaam rekening te houden met uw eigen risico en dat niet iedere diagnose vergoed wordt.

Kijk voor meer informatie welke vergoeding voor u van toepassing is.

Zelfbetaler/Niet-verzekerde zorg

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten door de behandelaar via een zogenoemd overig product (ovp) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het ovp-tarief van maximaal € 101,03 geldt voor een aaneengesloten behandelsessie. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd.Duurt de aaneengesloten sessie langer dan 60 minuten, dan mag de behandelaar het maximumtarief van € 101,03 niet overschrijden.
De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.
Er bestaat geen ovp voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ovp in rekening brengen.

Kortom: het maximumbedrag van € 101,03 geldt voor niet-verzekerde zorg, per cliënt, per aaneengesloten consult van 60 minuten inclusief indirecte tijd, waarover de behandelaar voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken moet maken met u als zelfbetalende client.

Tijdig afzeggen

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dient u zich minstens 24 uur van te voren telefonisch of per mail af te melden. Anders wordt voor de eerste keer 50 euro en daarna het gehele consultatief in rekening gebracht ongeacht de reden van afmelding in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet op uw ziektekostenverzekeraar verhalen.

De tarieven kunnen per kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld.